Salon polityczny
zw.lt

Markiewicz: Udało się zrealizować wizję szkoły polskiej

"Tytuł Polaka Roku zobowiązuje" - powiedziała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Rejonu Solecznickiego oraz tegoroczna laureatka konkursu „Polak Roku dziennika "Kurier Wileński"”.

Gość naszego SP  dodała, że udało się zrealizować założoną przed kilkunastu laty  wizję szkoły polskiej by była ona osiągalna dla dziecka specjalnej troski i ciekawa dla dziecka zdolnego.”I praktycznie dziś mamy taką szkołę w każdym zakątku rejonu” – powiedziała Regina Markiewicz.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!