Salon polityczny
zw.lt

E. Trusewicz: Jeżeli będzie taka możliwość, to wpiszę swą narodowość do paszportu

,,Jeżeli będzie taka możliwość, to wpiszę swą narodowość do paszportu'' - powiedział wiceminister kultury Edward Trusewicz.

Gość dzisiejszego Salonu Politycznego Edward Trusewicz dodał, że podziela opinię ministerstwa sprawiedliwości, które twierdzi, że wpis o narodowości nie byłby sprzeczny z dokumentami unijnymi , które określają pewne zasady i reguły.

Rada koalicji rządzącej zgodziła się na wpis o narodowości w paszporcie. Niektórzy politycy mają obawy , że taki wpis mógłby być powodem do dyskryminacji lub uprzywilejowania obywateli różnych narodowości.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że wpis o przynależności narodowej jest sprzeczny z bezpośrednim przeznaczeniem paszportu czy karty tożsamości.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!