Salon polityczny
Renata Widtmann

Ažubalis: Polak może być patriotą Litwy pod warunkiem, że doskonale zna litewski

"Nie zgadzam się z opinią, że wprowadzenie nauczania 60 proc. przedmiotów w szokołach polskich po litewsku jest zagrożeniem dla identytetu narodowego" - oświadczył poseł Audronius Ažubalis i jako przykład podał szkołe żydowską w Wilnie.

Gość Salonu Politycznego uważa, że Polak również może być dobrym partiotą Litwy, ale pod warunkiem, że doskonale zna język litewski. Nie mógł jednak sprecyzować znaczenia słowa „doskonale”.

Konserwatysta mówił też o lukach w programie nauczania, które jego zdaniem polegają na zbyt małej roli języka litewskiego w programie nauczania w szkołach nielitewskich.

Ažubalis twierdzi, że z powodu luk w programie nauczania jezyka państwowego, Polska stosuje ulgi w rekrutacji na studia osób polskiego pochodzenia. Dotyczy to, zdaniem posła, osób, ktore nie opanowały wystarczająco dobrze litewski w szkołach.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!