Radar Wileński
zw.lt

Dzień Kariery w Lelewelu

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Alberta Bogdanowicza, ucznia klasy IIIa (gimnazjalnej) Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

23 stycznia w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie odbył się Dzień Kariery w ramach prowadzonego przez szkołę doradztwa zawodowego. Celem takich spotkań jest zaprezentowanie uczniom kierunków kształcenia, a tym samym ułatwienie młodym ludziom wyboru przyszłego zawodu.

Prezydent Asocjacji Finansowo-Analitycznej Litwy Nerijus Datkūnas opowiedział uczniom o perspektywie zawodu finansisty. Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, inżynier Robert Niewiadomski, sporo mówił o zaletach zawodu inżyniera. Zaznaczył, że coraz bardziej powszechne wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynierii przyczyni się do tworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Wielu innych dostojnych gości, przedstawicieli różnych profesji, zaszczyciło swą obecnością nasze gimnazjum. Byli to biochemicy, analitycy komputerowi, prawnicy, lekarze, mówiono również o zawodzie pszczelarza. Uczniowie niektórych klas zapoznali się z zawodem strażaka w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej.

Uczniowie klas III i IV (gimnazjalnych) mieli okazję poznać zasady rekrutacji oraz ofertę dydaktyczną poszczególnych szkół wyższych, a mianowicie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Ofertę przedstawili dr hab. inż. Anna Rudawska oraz prof. prodziekan ds. ogólnych i promocji dr hab. inż. Paweł Droździel.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów, przyjaciołom i sympatykom gimnazjum, którzy przybliżyli uczniom ścieżkę kariery zawodowej oraz zachęcali do dalszej edukacji w danych kierunkach.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych naszego gimnazjum.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!