Puls oświaty
zw.lt

Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa W Białej Wace

O historii szkoły , o codziennej pracy i nowych wyzwaniach , mówią: dyrektor szkoły Valdas Kazlauskas i zastępca dyrektora do spraw kształcenia - Wanda Jarmołkowicz.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!