Puls oświaty
zw.lt

Uniwersytet Edukologiczny: Jeśli chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka

Jeśli chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka. I kształcenie polonistów na odpowiednim poziomie. O to zabiegają wykładowcy z Centrum Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Edukologicznego.

Poza blokiem pedagogicznym oferowane są studentom przedmioty, które rozwijają kompetencje społeczne, ogólnokulturowe i mogą być pomocne w zawodzie nauczyciela, takie jak np edukacja regionalna czy animacja życia kulturalnego . Te przedmioty pokazują też możliwości innej pracy, nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale w całym systemie edukacyjnym.

Obecne Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki tworzy 7 pracowników – są to doświadczeni wykładowcy, którzy łączą pracę dydaktyczną z badaniami naukowymi: dr Henryka Sokołowska, dr Halina Turkiewicz, dr Romuald Naruniec, dr Irena Masojć, dr Barbara Dwilewicz, dr Józef Szostakowski i prof. dr hab. Andrzej Baranow

cript>
cript>
K"gryhttp7-908 2
cript>
Konfeder=ja-UWB-4433 2
cript>
ttp7-305_1pe-t3_001rc="htt768mg src="http://zw.lt/p://zw.ls/kwiaty_polskie_festyn_2018-3032-1024 Waler2
ction class="news-block"> js'; ction class="news-block"> s="clear">
cript>
L12" 2
cript>
o- iowac-fiomie. e="httpy-jesli-ch Czy wv> o iowajesfiomie. ęst-polą?oanna Moro wystąpiła w Wilnie. „Byłam bardzo przejęta”" class="image-box"> irof-Kryrc="a-Rutald Namg src="http://zw.lt/p://zw.ls/kwiaty_polskie_festyn_2018-3032-1024 Czy wv> o iowajesfiomie. ęst-polą?oesli-ch Czy wv> o iowajesfiomie. ęst-polą?oanna Moy Polskie w Niemenczyn w Niitle="Kwiaty Polskie w Niemenczynie" class="" width="280" height="140" />2
ction class="news-block"> js'; ';
class="post-date">Wrzesień 29, 2017 8:14 tąpis'; W ęcej t-pageacja
{"t=65&":"DESC","t=65&by":"span>,"an>
bory
s%3Aitem="clear"> s%3Aitem-firswiat">Świat #"id-2"> s%3A re ro> casting">W2;Byłam bardzo przejro wys/btnpt" s="ba32-1024piła w Wilnie. ̶class="post=> em-song">th="280" height="140" /class="post=> em-arch => em">s-chis="logo" tiwiaty Polskie w Niemt="140" /class="postsong-arch song">wiaty Polskie w Niemt="1
s%3Aitem="clear"> s%3Aitem-firswiat">Świat #"id-2"> s%3A re ro> casting">W2;Byłam bardzo przejro wys/btnpt" s-zwfun="ba32-1024piła w Wilnie. ̶class="post=> em-song">th="280" height="140" /class="post=> em-arch => em">s-chis=W FUNwiaty Polskie w Niemt="140" /class="postsong-arch song">wiaty Polskie w Niemt="1
u-item menu-item-type-post_type menuoesli-chenu-item-13128" – ect-page menu-iorm name="search" action="htt;Byłam ro wys/bServis/.pubads-post_="ba32-1024enu-item-13128" – ect-page menu-iorm name="search" actio-polskie-szkoly-na-lir> szkoly-na-lir> ass="clear"
class="post-date">Wrzesie ass="cl class="postapps
s= tore/apps/details?id=lt.zw-jesli-chcemy-miecP="tirz titAndroidśli chcemy mivss="postiphoneblank"> itunes.app us/app przejrd744300884?mt=8-jesli-chcemy-miecP="tirz titiPhoneli chce '; " src=icle> class="postmost postid-298103 single-format-standard">
name="search" actio->2 iv class="grid-9"> #">Ostssnizykadaneli chce ziale> > 3">
> 3">
> 3">
> 3">
pozt_52mg src="htt10//zw.lt/56/zw.ls/kwiaty_polskie_festyn_2018-3032-1024Pożar we ysi Daukw.l. Spłorął d -zhref="hPożar we ysi Daukw.l. Spłorął d -zw-lt-tr"r=true&Niemenczyn56Niitle="Kwiaty Polsk zolskie-szkoly-na-litwie-potrzeb

TWITTER-polskie-szkoly-na-lir>iale> ss=""grid-2"> ex d >+polonistyka" tar="gme="cle ank"> s-chi="loo" ti1e aesli-chc -ment430077820551945216">Tweet" tittemat @s-chi="loo" ti1i rezygnuj ! s,id){ fjs=iv id="fb-root"> - #">Portal-polskie-szkoly-na-lir>ialeskie-szkoly-na-lirlii portal foo