Puls oświaty
zw.lt

Puls Oświaty: Szkoła na Lipówce

O życiu Szkoły na Lipówce; o dobrym klimacie panującym w szkole polsko-rosyjskiej i współdziałaniu . O dalszych planach , o radościach i troskach Brenda Mazur rozmawia z dyrektorką panią Heleną Gasperską.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!