Puls oświaty
Brenda Mazur

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Podążając za słowami swego patrona, Gimnazjum im Śniadeckiego w Solecznikach dąży do pielęgnowania mowy polskiej. Kształci w duchu polskości, wartościach ważnych dla każdego Polaka.

Za zepsutym językiem, tak jak cień za ciałem,
idzie konieczny upadek smaku, nauki i oświecenia.
Jan Sniadecki

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!