Puls oświaty

Puls Oświaty 2016 12 2 (część druga)

O tradycjach bożonarodzeniowych , o przygotowaniach do świąt Brenda Mazur rozmawia z Heleną Bakuło , Wandą Masłowską i dziećmi ze szkoły w Rukojniach

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!