Puls oświaty

Puls Oświaty (2016.11.03)

W Pulsie Oświty o harcerstwie na Litwie . O tradycjach. O tym jak wygląda harcerska codzienność. Z Naczelniczką i Naczelnikiem ZHPnL: Ewą Giliauskienė i Ryszardem Gierasimem rozmawia Brenda Mazur.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!