Puls oświaty
zw.lt

Puls Oświaty (16.07.2015)

Gośćmi kolejnej audycji “Puls Oświaty” byli tegoroczni abiturienci z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie. Dzielili się m.in. Swoimi trudnościami na egzaminie z języka litewskiego i literatury.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!