Puls oświaty
zw.lt

Puls Oświaty 07.01.2016

Gośćmi audycji byli matematyk i tłumacz Edward Piórko i uczeń wileńskiej Syrokomlówki Łukasz Skórko.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!