Puls oświaty
zw.lt

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli: Humanistyczne wychowanie poprzez kulturę i sztukę

Co nowego z nowym rokiem w Gimnazjum im Władysława Syrokomli ? Jak szkoła zamierza kształcić uczniów w nowym obranym kierunku "wychowanie poprzez kulturę i sztukę". O projektach edukacyjnych , o trasach koncertowych zespołu Wilenka i o potrzebach szkoły Brenda Mazur rozmawia z v-ce dyr Reginą Lewicką, z-cą dyr d/s gospodarczych Tadeuszem Narkiewiczem, z kierownikiem artystycznym zespołu Wilenka Janiną Łabul .

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!