Puls oświaty
zw.lt

Edukacja emocjonalna w Szkole im. Konarskiego

Jak rozpoznawać swoje emocje ,jak osiągać pozytywne cele, okazywać troskę i zainteresowanie innym, budować relacje , rozwiązywać konflikty i problemy, skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach ; temu służy Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych . Program wprowadzony do Szkoły im Konarskiego . I o tym rozmawiam z z-cą Dyrektora d/s nauczania panią Olgą Jurkevičienė

O problemach polskiego szkolnictwa na Litwie , o nierównościach w kwestiach finansowania , o nieprawidłowościach przy rekrutacji na wyższe uczelnie , o demograficznych bolączkach , Brenda Mazur rozmawia z prawnikiem i blogerem panem Aleksandrem Radczenko.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!