Puls oświaty
zw.lt

Co nowego w Gimnazjum im. Joachima Lelewela?

Przed Szkołą im Lelewela z dniem przyznania statusu Gimnazjum o profilu inżynieryjnym stoją nowe wyzwania . Jak szkoła sobie z tym poradziła?. Jakie ma plany na przyszłość? O tym Brenda Mazur rozmawia z dyr. panią Edytą Zubel , z pedagogami i uczniami szkoły.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!