Opinie
Czesław Okińczyc

Czesław Okińczyc: Nowy rok szkolny — więcej optymizmu

W nowy rok szkolny i akademicki polska społeczność na Litwie wkracza w bardziej optymistycznym nastroju niż zazwyczaj. Problemy, które piętrzyły się w ciągu ostatnich lat czy miesięcy, udało się albo rozwiązać, albo przynajmniej wyjść na prostą.

Na kilka tygodni przed początkiem nowego roku szkolnego decyzją Rady samorządowej miasta Wilna kolejne dwie szkoły polskie uzyskały prawo do ubiegania się o status tzw. długiego gimnazjum: gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz szkoła podstawowa im. Szymona Konarskiego.

Przed kilkoma tygodniami jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, iż została wstrzymana rekrutacja na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LEU).

Wspólnym wysiłkiem całej polskiej społeczności na Litwie — pracowników i studentów LEU, polityków AWPL-ZChR, działaczy społecznych, mediów — udało się kierunek zachować. Polonistyka w byłym Wileńskim Instytucie Pedagogicznym powstała w 1961 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie kształciła nauczycieli dla szkół polskich na Litwie. Miała lepsze i (ostatnio) gorsze okresy, ale trudno sobie wyobrazić litewską naukę bez filologii polskiej.

Wygląda na to, że zmienia się również nastawienie litewskich elit politycznych do kwestii oryginalnej pisowni polskich imion i nazwisk. Rośnie zrozumienie — na co wskazywałem od wielu lat — iż jest to nie tyle problem stosunków między Litwą a Polską, co komfortu obywateli Litwy. Władze państwa mają obowiązek zadbać o życzenia swoich obywateli. Władze szczególnie mają być czułe we wszystkich kwestiach dotyczących mniejszości narodowych.

To wszystko pozwala nam, Polakom na Litwie, patrzeć w przyszłość z nadzieją, jednak ukazuje również dobitnie, jak niezbędna jest szeroka, otwarta i szczera dyskusja na temat tego, jak zachować polskość na Litwie nie tylko dziś, ale i w przyszłych latach.

Z okazji nowego roku szkolnego i akademickiego 2017/2018 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Wszystkim naszym Uczniom i Studentom, a szczególnie tym, którzy w tym roku rozpoczynają przygodę z nauką, życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie dalszych sukcesów w życiu, a szkoła była dla Was nie tylko miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić, ale i w którym będziecie się uczyli miłości do polskości i Ojczyzny – Litwy. Życzę, abyście byli dumni ze swoich osiągnięć.

Wszystkim zaś Rodzicom naszych uczniów i studentów życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków na Litwie oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych kochanych dzieci.

Czesław Okińczyc
Sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej
Członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!