Ogłoszenia
zw.lt

W DKP – o historii i współczesności Polskiej Kawalerii Konnej

Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej GARNIZON Nowa Wilejka zaprasza miłośników kawalerii i wojskowości na spotkanie z rotmistrzem w stanie spoczynku Robertem Woronowiczem.

Rtm Robert Woronowicz w latach 2000 – 2016 był komendantem wyszkolenia kawaleryjskiego Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. W latach 2007 – 2012 pełnił stanowisko Zastępcy Dowódcy Szwadronu. Uhonorowany 5 maja tego roku nagrodą im. Gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego za zasługi dla Kawalerii Polskiej w kategorii „żołnierz”.

Rtm Robert Woronowicz jest powiązany z Wileńszczyzną, a dokładniej z Nową Wilejką skąd pochodzi jego dziadek.

Spotkanie odbędzie się 22 maja w Domu Kultury Polskiej w sali nr. 305 o godzinie 19. Zostanie wygłoszony wykład „Kawaleria II RP i współczesna Polska Kawaleria Konna”.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!