Ogłoszenia
zw.lt

Spotkanie absolwentów Mickiewiczówki

Maturzyści 62. promocji i Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie zapraszają absolwentów na tradycyjne spotkanie.

,,Wszystkich, których lata szkolne minęły w Szkole Średniej nr 11 czy też
w Mickiewiczówce, w dn. 2 lutego 2018 r. o godz. 18.00 zgodnie z wieloletnią tradycją zapraszamy na spotkanie w szkolnych murach” – piszą organizatorzy.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!