Litwa
zw.lt

Rosyjski dziennikarz opozycyjny na razie pozostanie na Litwie

Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny przychylił się wobec skargi ubiegającego się o azyl na Litwie rosyjskiego dziennikarza Jewgenija Titowa i nakazał, aby Departament Migracji jeszcze raz rozpatrzył wniosek.

„Wcześniejsza decyzja Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego została anulowana. Anulowana została również decyzja Departamentu Migracji z 21 lutego” – poinformowała BNS przedstawicielka sądu Lukoševičienė. Zdaniem sądu Deprtament nie zbadał wszystkich okoliczności.

Titow przybył na Litwę pod koniec 2016 roku, ponieważ w Rosji groziło mu niebezpieczeństwo z powodu wykonywanego zawodu. Dziennikarz opowiadał, że w 2011 r. został zatrzymany, a później był notorycznie śledzony.

21 lutego 2017 prośbę o azyl odrzucił Departament Migracji. 14 czerwca prośbę odrzucił Wileński Sąd Okręgowy. Zarówno sąd oraz departament stwierdzili, że obawy dziennikarza są bezpodstawne.

Titow zaskarżył decyzję w Najwyższym Sądzie Administracyjnym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy twierdzi, że dziennikarzowi w ojczyźnie grozi niebezpieczeństwo.
W lipcu br. minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas obiecał, że spróbuje dowiedzieć się, dlaczego dziennikarz opozycyjnej względem kremla gazety „Nowaja Gazeta” Jewgenij Titow nie może otrzymać azyl polityczny na Litwie.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!