Litwa
BNS

Nowy minister kultury: Badacz Miłosza i miłośnik wielojęzycznego Wilna

Nowy minister kultury Mindaugas Kvietkauskas, który w piątek został zaprzysiężony w Sejmie, mówi, że zgodnie z zapowiedziami, w nowym roku średnie wynagrodzenie pracowników kultury wzrośnie o 90 euro.

„Pieniądze zostały przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników kultury. Powinny one dotrzeć do różnych pracowników – i na poziomie ministerstwa,i samorządów. Będziemy obserwowali proces w samorządach, aby te oczekiwane podwyżki były realne” – powiedział Kvietkauskas.

Nowy minister kultury pochodzi z Poniewieża. Zna języki angielski, rosyjski, polski i jidisz. 42-letni literaturoznawca, poeta i eseista przez dziesięć lat kierował Instytutem Literatury i Folkloru Litwy, pracował w swojej Alma Mater – na Wydziale Filologii Uniwersytetu Wileńskiego.

Koledzy naukowcy doceniają w nim umiejętność zagłębienia się w szerszy kontekst kulturowy, wielojęzyczną literaturę i kulturę Wilna (zwłaszcza polską, żydowską). Jednym z obiektów jego badań jest Czesław Miłosz.

Przed objęciem stanowiska Mindaugas Kvietkauskas zapowiadał, że zamierza poświęcić uwagę propagowaniu kultury w regionach, rozwojowi samorządowych placówek kulturowych, zwiększeniu przejrzystości w regulacjach dotyczących dziedzictwa kulturowego, a także współpracy oświaty i kultury.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!