Litwa
BNS

Magazynowanie, ładowanie, wycinka lasów. Gdzie najczęściej giną ludzie na Litwie?

W ciągu 2017 r. w pracy zginęło 27 osób – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy. 103 osoby doznały ciężkich urazów ciała podczas wykonywania pracy.

„Zauważyliśmy, że w niektórych spółkach pracownicy tylko teoretycznie znają zasady BHP. Nie są również odpowiednio wynagradzani i szkoleni, co ma wpływ na przygotowanie miejsca pracy” – poinformował przedstawiciel Inspekcji Pracy Saulius Balčiūnas.

W tym samym okresie w roku ubiegłym zginęło 35 osób.

Zdaniem Inspekcji Pracy do najniebezpieczniejszych segmentów pracy należą: magazynowanie, ładowanie, praca na budowie, prace remontowe oraz wycinka lasów.

W ciągu trzech kwartałów br. trzy czwarte śmiertelnych wypadków było spowodowanych w trakcie ładowania lub rozładowywania oraz w wypadkach drogowych.

Trzy osoby zginęły w trakcie wykonywania pracy będąc w stanie nietrzeźwym.

Inspekcja Pracy poinformowała, że najczęściej do nieszczęśliwych wypadków dochodzi z powodu złej organizacji pracy.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!