Litwa
BNS

Litewski miód pitny na unijnej liście produktów chronionych

Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o wpisaniu litewskiego miodu pitnego "Stakliškių midus" na listę produktów chronionych. To czwarty litewski produkt znajdujący się na unijnej liście.

Do  rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych został wpisany już litewski skilandis, miód z pogranicza Sejn i Lazdijai oraz ser twarogowy ”Liliputas”.

Prawo unijne przewiduje możliwość zastrzeżenia nazwy produktu ze względu na miejsce i sposób jego produkcji i transformacji (AOP), ze względu na pochodzenie geograficzne produktów, które się na niego składają (IGP) oraz ze względu na tradycyjny sposób jego produkowania.

Jak podkreśla KE, wpisanie produktów do unijnego rejestru nazw chronionych sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek oraz ułatwia komercjalizację produktów.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!