Litwa
BNS

Klasztor bernardynów, ratusz wileński, dwór w Werkach – nowe obiekty o znaczeniu państwowym

Ministerstwo Kultury proponuje rządowi uzupełnienie listy obiektów kulturowych o znaczeniu państwowym o kilkadziesiąt pozycji. Pozwoliłoby to między innymi zarządcom tych obiektów ubiegać się o dotacje.

Obecnie na liście znajduje się 17 obiektów. Ministerstwo proponuje dodanie do wykazu między innymi dworów w Werkach i Landwarowie, zamek w Birżach, ratusze wielński i kowieński, zespół budynków Uniwersytetu Wileńskiego, zespół koszar w Kłajpedzie i inne.

Na liście miałoby się znaleźć także kilkanaście obiektów należących do Kościoła. Byłyby to między innymi klasztor franciszkanów, zespół kościołów św. Franciszka z Asyżu, św. Bernarda i św. Anny oraz klasztoru bernardynów, kościół św. Stefana w Wilnie i bazylika arkikatedry św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Kownie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!