Litwa
BNS

GKW: W Naisių vasara były fragmenty reklamy politycznej

Litewski serial Naisių vasara, który był finansowany przez należącą do lidera chłopów Ramūnasa Karbauskisa spółki Agrokoncernas zawierał fragmenty ukrytej reklamy politycznej - poinformowała Główna Komisja Wyborcza.

Dzisiaj komisja głosowała w sprawie konkretnych fragmentów filmu. Za reklamę polityczną został uznany fragment, gdzie Karbauksis zaprasza widza do odwiedzenia miejscowości Naisiai w rejonie szawelskim, widnieje partyjna gazeta oraz kalendarz z logo partii.

Członkowie komisji nie zgodzili się z twierdzeniem, że wsparcie serialu można traktować jako niepieniężne wsparcie ze strony Karbauskisa.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!