Litwa
BNS

Dalia Grybauskaitė odznaczyła orderami wszystkich koszykarzy, oprócz braci Ławrynowiczów

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė we wtorek wręczyła państwowe odznaczenia litewskim koszykarzom, którzy w trakcie Mistrzostw Europy w koszykówce zdobyli drugie miejsce.

Koszykarze otrzymali ordery „Za zasługi dla Litwy” różnej klasy. Koszykarz Jonas Valančiūnas nie otrzymał orderu, a tylko medal, ponieważ został odznaczony orderem przed dwoma laty.

Państwowych nagród nie otrzymali bracia Krzysztof i Dariusz Ławrynowiczowie. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem, osoby, które były karane za przestępstwa umyślne, nie mogą być odznaczani. Bracia otrzymali osobiste medale prezydent. Wcześniej bracia Ławrynowicze byli osądzeni za gwałt.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!