Kultura i Historia
zw.lt

Artyści chcą wynagrodzeń za eksponowanie prac

Związek Litewskich Artystów ubiega się o stworzenie państwowego mechanizmu wynagrodzeń za eksponowanie swojej twórczości w muzeach, galeriach, na wystawach i w innych miejscach publicznych.

Artystom zależy choćby na symbolicznej opłacie. Podczas Zjazdu Artystów zadecydowano o tym, żeby oficjalnie zwrócić się z tą prośbą do władz.

Edita Utarienė, prezes związku Litewskich artystów przekonuje, ze nawet nieduże wynagrodzenie pomogłoby artystom odłożyć na przyszłą emeryturę.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!