ZW TV

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Sumka”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Sumka”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Zaszpilić”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Zaszpilić”

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Przyjdą Litwini, odbiorą polską ziemię

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Przyjdą Litwini, odbiorą polską ziemię

Sonda: Czy dawka polskiej kultury na Litwie jest wystarczająca?

Sonda: Czy dawka polskiej kultury na Litwie jest wystarczająca?

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Zaliczka”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Czek”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Czek”

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Wizerunek Polaka. Od nieudacznika do wroga

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Wizerunek Polaka. Od nieudacznika do wroga

Sonda: Uczestnicy dożynek o przetworach na zimę

Sonda: Uczestnicy dożynek o przetworach na zimę

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Zapomnieć”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Zapomnieć”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Odkryć i zakryć

Więcej informacji

ZW TV, Sonda Wileńska, Gramatyczne poniedziałki, Mieszkańcy Wileńszczyzny, Polacy na Litwie, Wideo, Pytania