Szósty dzień tygodnia

„Szósty dzień tygodnia” - audycja dyskusyjna, w której omawiane są najważniejsze canadian pharmacy gospodarcze, polityczne i społeczne wydarzenia minionego tygodnia na Litwie i na świecie. Celem audycji jest kształtowanie przychylnej atmosfery dla dialogu polsko-litewskiego i bardziej antibiotics online pozytywnego wizerunku Polaków w litewskich środowiskach opiniotwórczych. Audycja jest również okazją do zaprezentowania polskiej opinii na Litwie. Program odbywa się na żywo i jest prowadzony w języku polskim i litewskim. W trakcie modafinil słuchacze mogą również zatelefonować i wyrazić swoją opinię na poruszany temat. Prowadząca - Małgorzata Kozicz. Emisja w każdą sobotę po godz. 10.00 na antenie Radia ‘’Znad Wilii’’.

6 dzień tygodnia: Czy ucząc się języka litewskiego, zapominamy o polskim?

6 dzień tygodnia: Czy ucząc się języka litewskiego, zapominamy o polskim?

O tym, czy wybór znanego dotąd z działalności artystycznej i sportowej Marka Kubiaka na prezesa wileńskiego oddziału ZPL zwiastuje zmiany w tej organizacji, dlaczego polskie dzieci wolą rozmawiać z rówieśnikami po angielsku, a nie po litewsku i jak to możliwe, że po 12 latach w polskiej szkole studentów należy uczyć pisania po polsku rozmawiali Ewelina Mokrzecka, dziennikarka portalu zw.lt i członkini Polskiego Klubu Dyskusyjnego, prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Robert Mickiewicz, redaktor „Kuriera Wileńskiego” i Dariusz Żybort, lekarz, prezes Rady Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Czy rok pracy Sejmu przyniósł jakiekolwiek efekty?

6 dzień tygodnia: Czy rok pracy Sejmu przyniósł jakiekolwiek efekty?

O tym, czy w społeczeństwie litewskim – a także polskim na Litwie – wystarczająca jest świadomość dotycząca molestowania seksualnego, czy Sejm w ciągu roku swojej pracy potrafił dokonać jakichkolwiek zmian i jak na tle pracy całego parlamentu wygląda frakcja AWPL-ZChR oraz czy przekładana z sesji na sesję ustawa o pisowni nazwisk zostanie kiedykolwiek przyjęta rozmawiali Katarzyna Kuckiewicz, działaczka społeczna i dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Jak AWPL-ZChR wykorzysta swoje 5 minut w radzie Wilna?

6 dzień tygodnia: Jak AWPL-ZChR wykorzysta swoje 5 minut w radzie Wilna?

Czy Litwini dojrzeli do konfrontacji z trudnymi kartami własnej historii, czy na fali rozliczeń kwestii powojennej partyzantki na Litwie i udziału Litwinów w mordowaniu Żydów Polacy powinni przypomnieć też własne krzywdy; czy porozumienie zawarte w Radzie Miasta Wilna pogrąży wszystkich jego uczestników, a elektorat AWPL-ZChR będzie bardziej wymagający, na czym ma polegać zaplanowana przez Ministerstwo Oświaty fuzja uczelni wyższych i czy polska społeczność ma wizję przyszłości kierunków polonistycznych rozmawiali dr Katarzyna Miksza, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie i Walenty Wojniłło, redaktor Wilnoteki. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Czy można krytykować Litwę i gdzie są granice burzenia mitów

6 dzień tygodnia: Czy można krytykować Litwę i gdzie są granice burzenia mitów

Czy krytyka ZPL wobec Instytutu Polskiego jest częścią kampanii wyborczej, czy można poddawać w wątpliwość osiągnięcia bohaterów narodowych, czy byli socjaldemokraci zakładający nową partię demonstrują jakiekolwiek wartości i czy AWPL uda się dać emerytom pod choinkę 100 euro rozmawiali Witold Janczys, dziennikarz Deutsche Welle i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Instytut Polski jest nie dość polski?

6 dzień tygodnia: Instytut Polski jest nie dość polski?

O tym, czy – jak stwierdził ostatnio Związek Polaków na Litwie – Instytut Polski w Wilnie rzeczywiście eliminuje język polski z oferowanych wileńskiej publiczności wydarzeń kulturowych, dlaczego na tychże wydarzeniach rzadko można spotkać Polaków z Litwy, czy pokłócimy się z Litwinami o zapis nazwiska Kościuszko, czego dzisiejsi politycy mogliby się nauczyć z aktu Zaręczenia Obojga Narodów oraz czy emigranci mogą decydować o losie Litwy, rozmawiali Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatyczno Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Władysław Wojnicz, przedstawiciel Polaków w Radzie Wspólnot Narodowych Litwy. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Czy rodziny odzyskają odebrane zmarłym emerytury?

6 dzień tygodnia: Czy rodziny odzyskają odebrane zmarłym emerytury?

O tym, jakie korzyści dla wyborców-Polaków wynikną z nominacji Edyty Tamošiūnaitė na wicemera Wilna, czy po wyborze nowego przewodniczącego Komisję Języka Litewskiego zdominują nacjonalistyczne nastroje, pod jakimi względami wyjątkowy jest przyszłoroczny budżet, o jakie sumy zasili on portfele rodzin z dziećmi oraz emerytów i czy rodziny zmarłych już emerytur mają szansę na odzyskanie świadczeń odebranych podczas kryzysu rozmawiali Zbigniew Balcewicz, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prof. Bogusław Grużewski, Dyrektor Instytutu Badań Rynku Pracy przy Litewskim Centrum Badań Socjalnych, doradca premiera Litwy oraz Wiktor Zapolski, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia: Czy AWPL-ZChR opłaca się stworzyć koalicję z liberałami

6 dzień tygodnia: Czy AWPL-ZChR opłaca się stworzyć koalicję z liberałami

O tym, czy Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wejdzie w skład koalicji rządzącej w Wilnie – jakie wynikałyby z tego plusy i minusy, czy kwestia lokum dla szkoły Lelewela może stać się kartą przetargową w tych negocjacjach, czy ogólnolitewskie partie polityczne zmieniają zdanie na temat partii Waldemara Tomaszewskiego, i czy WIleńszczyznę można porównywać do Katalonii rozmawiali Ilona Lewandowska, historyk, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, Artur Ludkowski, radny miasta Wilna, doradca premiera Litwy i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 26.08.2017

6 dzień tygodnia – 26.08.2017

O tym, czy tablica z polskim napisem w Wielkiej Rzeszy okazała się papierkiem lakmusowym, pokazującym stan sąsiedztwa polsko-litewskiego, czy częstsze wizyty na Litwę polskich polityków zwiastują wzrost dynamiki współpracy naszych krajów, jaka była rola Polaków na Litwie w walce o niepodległość, jakie zagrożenia wynikają z ćwiczeń Zapad 2017 i czy nowe pomysły Ministerstwa Oświaty są przemyślane rozmawiali Władysław Wojnicz, przedstawiciel Polaków w Radzie Wspólnot Narodowych Litwy i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga Inna Wileńszczyzna jest możliwa.

Szósty Dzień Tygodnia: Terminal LNG, rozmowa Sikorskiego, wizyta Szczerskiego

Szósty Dzień Tygodnia: Terminal LNG, rozmowa Sikorskiego, wizyta Szczerskiego

Czy w negocjacjach dotyczących wsparcia unijnego dla terminalu LNG w Kłajpedzie zostanie w najbliższym czasie postawiona kropka nad przysłowiową „i”, tak jak zapowiadał premier Saulius Skvernelis. Czy upubliczniene tajnego nagrania rozmów b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego i b. prezesa PKN Orlen Jacka Krawca z jednej z strony i planowana w Wilnie 23 sierpnia wizyta szefa gabinetu prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego może w jakiś sposób rzutować na stosunki na linii Wilno – Warszawa? Czy mniej lub więcej nieodpowiedzialnie rzucone przez szefa Parlamentu RL słowa na temat nowych podatków na Litwie to tylko nic nieznaczące rozważania? Dlaczego w ten weekend trzeba wybrać się na Wileńską Rossę i dlaczego obchody Święta Wojska Polskiego na Litwie są elementem wychowania patriotycznego młodzieży na Wileńszczyźnie?
O tym rozmawiali Artur Ludkowski – radny Wilna, doradca premiera i dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Dariusz Żybort – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą oraz incicjator kwest na rzecz odbudowy Rossy. Program prowadziła Mirosława Januszkiewicz.

6 dzień tygodnia – 05.08.2017

6 dzień tygodnia – 05.08.2017

Czy podpisanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ustawy nakładającej nowe sankcje na Rosję wpłynie na relacje pomiędzy państwami Unii Europejskiej i jakie stanowisko ma objąć Litwa? Czy projekt Nord Streem 2 jest ciosem w europejską solidarność i niezależność energetyczną? Dlaczego wizerunek Ostrej Bramy w polskim paszporcie jest nie do przyjęcia stronie litewskiej? Czy koalicja rządząca przetrwa i jaka będzie decyzja socjaldemokratów w tej kwestii? Przedstawiony przez rząd projekt zmian podatkowych: czy posłuży Litwie, czy rozwiąże problem ubóstwa, czy wesprze rodziny, czy pomoże przyciągnąć inwestycje i rozwinąć innowacje? O tym rozmawiali Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa” oraz Walenty Wojniło, redaktor „Wilnoteki”. Program prowadziła Mirosława Januszkiewicz.

6 dzień tygodnia – 29.07.2017

6 dzień tygodnia – 29.07.2017

O tym, jakie znaczenie dla dzisiejszych relacji polsko-litewskich może mieć odnalezienie szczątków Zygmunta Sierakowskiego, jak budować dobre stosunki mimo kontrowersyjnych faktów historycznych, czy zamieszczenie na polskich paszportach wizerunku Ostrej Bramy zaktywizuje radykałów po obu stronach, kto jest odpowiedzialny za to, że w porównaniu z rokiem 2004 liczba uczniów w szkołach zmalała o 233 tysiące i jak te liczby odbijają się na szkolnictwie wyższym rozmawiali Katarzyna Miksza, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Mariusz Antonowicz, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

O tym, co wspólnego jest między wileńską Operacją „Ostra Brama” i wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w Warszawie, czy przemówienie Trumpa na placu Krasińskich spełniło oczekiwania i co z niego wynika, czy przetrwa koalicja rządząca na Litwie i dlaczego wynik z państwowego egzaminu z języka litewskiego w szkołach polskich jest znacznie gorszy niż przed rokiem rozmawiali rozmawiali Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 17.06.2017

6 dzień tygodnia – 17.06.2017

O tym, czy wprowadzenie polskich kanałów byłoby dla Litwy zwrotem w kierunku Zachodu, czyje intencje są szczere, a kto chce zbić na kwestii telewizyjnej kapitał polityczny, czy wizyta delegacji polskich posłów na Litwie zwiastuje intensyfikację współpracy i czy Polacy z Litwinami potrafią dzielić się pamiecią o tragediach rozmawiali Ilona Lewandowska, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, Jarosław Biersiekierski, prawnik, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego i Walenty Wojniłło, redaktor Wilnoteki. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

O tym, czy roczne orędzie prezydent Dalii Grybauskaitė było przykładem sprawnej publicystyki, czy rzeczywistym wskazaniem bolączek państwa, czy głowa państwa pojedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem w Polsce w dniu Koronacji Króla Mendoga, na czym w przyszłości będą polegały stosunki pracy i jak zmienia się narracja historyczna Litwinów rozmawiali prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 03.06.2017

6 dzień tygodnia – 03.06.2017

O tym, kto skorzysta na nowych propozycjach zmian w systemie podatkowym, dlaczego władza nie ma wizji przypodobania się wyborcom, czy Mickiewiczówka i Konarski zdążą do września z akredytacji oraz symbolem czego jest płot na granicy z Rosją rozmawiali dr Paweł Sobik z Fundacji Pobliża, Witold Janczys, dziennikarz „Deutsche Welle” i Dariusz Litwinowicz, członek Litewskiego Związku Strzelców. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

6 dzień tygodnia – 27.05.2017

6 dzień tygodnia – 27.05.2017

O tym, jak zmarły w piątek Zbigniew Brzeziński ukształtował pogląd krajów naszego regionu na Rosję, czy na Litwie zmienia się kultura spożywania alkoholu, czy społeczeństwo litewskie tak naprawdę obchodzi kwestia pisowni nazwisk i w czym Polska może brać przykład z Litwy rozmawiali Ignas Babušis, historyk, członek Litewskiego Zwiazku Strzelców i Aleksander Radczenko, publicysta, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!