Sonda Wileńska

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini

Mniejszości narodowe a 11 marca: Białorusini

Mniejszości narodowe a 11 marca: Polacy

Mniejszości narodowe a 11 marca: Polacy

Sonda: Co Polacy wiedzą o Litwie?

Sonda: Co Polacy wiedzą o Litwie?

Sonda: Mieszkańcy Solecznik o Białorusi

Sonda: Mieszkańcy Solecznik o Białorusi

Sonda: Turgielanie o języku ojczystym

Sonda: Mieszkańcy Wiłkomierza o Polakach na Litwie

Sonda: Mieszkańcy Wiłkomierza o Polakach na Litwie

Sonda: Mieszkańcy Podbrzezia o chorobach onkologicznych

Sonda: Mieszkańcy Podbrzezia o chorobach onkologicznych

Sonda: Mieszkańcy Szumska o karach fizycznych wobec dzieci

Sonda: Mieszkańcy Szumska o karach fizycznych wobec dzieci

Sonda: Mieszkańcy Ejszyszek o antysemityzmie

Sonda: Mieszkańcy Ejszyszek o antysemityzmie

Sonda: Mieszkańcy Kowalczuk o emeryturze na Litwie

Więcej informacji

Sonda Wileńska, Mieszkańcy Wileńszczyzny, Polacy na Litwie, Wideo, Pytania