Salon polityczny

Gaidys: Wydarzenia na świecie nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa Litwinów

Gaidys: Wydarzenia na świecie nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa Litwinów

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

Kwiatkowski: Warunki akredytacji miały na celu zniszczenie polskiego szkolnictwa

Kwiatkowski: Warunki akredytacji miały na celu zniszczenie polskiego szkolnictwa

Rudnicka: Biznes jest wartością dodaną w relacjach polsko-litewskich

Rudnicka: Biznes jest wartością dodaną w relacjach polsko-litewskich

Bakas: Należy zapewnić mniejszościom narodowym udział w podejmowaniu decyzji

Jonkus: Każdy rząd ma swoich liderów w mówieniu od rzeczy

Jonkus: Każdy rząd ma swoich liderów w mówieniu od rzeczy

Kulesz: Uchodźcy mówią, że na Litwie nawet miejscowi sobie nie radzą

Kulesz: Uchodźcy mówią, że na Litwie nawet miejscowi sobie nie radzą

Bajarūnas: Scenariusz z Donbasu na Litwie nie byłby możliwy

Bajarūnas: Scenariusz z Donbasu na Litwie nie byłby możliwy

Litwinowicz: Wstąpiłem do Związku Strzelców, bo jestem Polakiem

Litwinowicz: Wstąpiłem do Związku Strzelców, bo jestem Polakiem

Nowak-Far: Wyciąganie armat kończy rozmowę

Więcej informacji

Pierwsza Rozmowa w Radiu Znad Wilii - Salon polityczny - codzienny program polityczny na antenie Radia Znad Wilii. Politycy na żywo. Małgorzata Kozicz. Wideo. Czytajcie na stronie zw.lt