Salon polityczny

Lelonek: Rosyjska propaganda działa inaczej w zależności od odbiorcy

Lelonek: Rosyjska propaganda działa inaczej w zależności od odbiorcy

Maciążek: Solidarność z Litwą może być złożona na ołtarzu polskich interesów

Maciążek: Solidarność z Litwą może być złożona na ołtarzu polskich interesów

Raila: Historycy nie szukają w Konstytucji 3 Maja ani litewskości, ani polskości

Raila: Historycy nie szukają w Konstytucji 3 Maja ani litewskości, ani polskości

Łapczyński: Polski design jest bardzo związany z polską gospodarką

Łapczyński: Polski design jest bardzo związany z polską gospodarką

Paluckas: Bez poparcia wspólnot narodowych trudno mówić o sukcesie politycznym

Tomilinas: Państwo może pomóc pracownikom w nacisku na pracodawców

Tomilinas: Państwo może pomóc pracownikom w nacisku na pracodawców

Sokołowska: Jeżeli dbamy, aby uczniowie rozmawiali po polsku, przykładem powinni być nie tylko poloniści

Sokołowska: Jeżeli dbamy, aby uczniowie rozmawiali po polsku, przykładem powinni być nie tylko poloniści

Błaszkiewicz: System oświaty został wypłukany z pieniędzy i intelektu

Błaszkiewicz: System oświaty został wypłukany z pieniędzy i intelektu

Kowal: Unia dwóch prędkości jest realnym zagrożeniem

Kowal: Unia dwóch prędkości jest realnym zagrożeniem

Bartuška: Obecne relacje z Orlenem nazwałbym dialogiem

Więcej informacji

Pierwsza Rozmowa w Radiu Znad Wilii - Salon polityczny - codzienny program polityczny na antenie Radia Znad Wilii. Politycy na żywo. Małgorzata Kozicz. Wideo. Czytajcie na stronie zw.lt