Salon polityczny

Fotyga: Nie wyobrażam sobie, żeby Polacy mogli być prorosyjscy

Fotyga: Nie wyobrażam sobie, żeby Polacy mogli być prorosyjscy

Savukynas: Polacy również tworzyli niepodległą Litwę

Savukynas: Polacy również tworzyli niepodległą Litwę

Liekis: AWPL-ZChR zabiega o szerszy elektorat

Liekis: AWPL-ZChR zabiega o szerszy elektorat

Gierałtowski: Kieruje mną ciekawość

Gierałtowski: Kieruje mną ciekawość

Ažubalis: Sytuacja mniejszości narodowych na Litwie jest wzorowa

Širinskienė: Przemoc zostanie zakazana bardzo jednoznacznie

Širinskienė: Przemoc zostanie zakazana bardzo jednoznacznie

Paluckas: Tolerancja wobec przemocy psychologicznej prowadzi do przemocy fizycznej

Paluckas: Tolerancja wobec przemocy psychologicznej prowadzi do przemocy fizycznej

Nausėda: Potencjał regionów zależy nie od władz, a od ludzi z inicjatywą

Nausėda: Potencjał regionów zależy nie od władz, a od ludzi z inicjatywą

Miłoszewicz: Jako Polacy powinniśmy mieć swoją wizję rozwoju Wileńszczyzny

Miłoszewicz: Jako Polacy powinniśmy mieć swoją wizję rozwoju Wileńszczyzny

Pavilionis: Politycy polscy i litewscy powinni rozmawiać bez pośrednictwa Tomaszewskiego

Więcej informacji

Pierwsza Rozmowa w Radiu Znad Wilii - Salon polityczny - codzienny program polityczny na antenie Radia Znad Wilii. Politycy na żywo. Małgorzata Kozicz. Wideo. Czytajcie na stronie zw.lt