Salon polityczny

Skvernelis: Mamy postęp we wszystkich nierozwiązanych kwestiach polskich

Skvernelis: Mamy postęp we wszystkich nierozwiązanych kwestiach polskich

Bakas: Wizyta Trumpa w Warszawie może nas bardziej skonsolidować z Polską

Bakas: Wizyta Trumpa w Warszawie może nas bardziej skonsolidować z Polską

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

Maciejewski: Widzę, że strona litewska chce

Maciejewski: Widzę, że strona litewska chce

Kasčiūnas: AWPL mogłaby czasem powiedzieć coś dobrego o Litwie

Grużewski: W naszym kraju została zatracona wartość osoby ludzkiej

Grużewski: W naszym kraju została zatracona wartość osoby ludzkiej

Zalewski: Zjednoczona Europa jest warunkiem rozwoju Polski i Litwy

Zalewski: Zjednoczona Europa jest warunkiem rozwoju Polski i Litwy

Snarski: Moja petycja nie jest skierowana przeciwko Litwie

Snarski: Moja petycja nie jest skierowana przeciwko Litwie

Adomėnas: Polonistyka musi przetrwać

Adomėnas: Polonistyka musi przetrwać

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Więcej informacji

Pierwsza Rozmowa w Radiu Znad Wilii - Salon polityczny - codzienny program polityczny na antenie Radia Znad Wilii. Politycy na żywo. Małgorzata Kozicz. Wideo. Czytajcie na stronie zw.lt