Puls oświaty

Puls oświaty: Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Puls oświaty: Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Konkurs „Czy znasz historię Polski”

Konkurs „Czy znasz historię Polski”

Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część I)

Wojdaty: Podsumowanie projektu

Wojdaty: Podsumowanie projektu

Wołkonowski o jakości polskich szkół na Litwie

Wołkonowski o jakości polskich szkół na Litwie

Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. Walka o mury szkoły cd.

Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. Walka o mury szkoły cd.

Czym żyje szkoła w Solecznikach Małych

Czym żyje szkoła w Solecznikach Małych

XIII festiwal Rozśpiewane Przedszkole i rekrutacja na studia w Polsce

Więcej informacji

Puls oświaty – cotygodniowa audycja poświęcona zagadnieniom oświaty, szkolnictwu, studiom wyższym.   Debaty, komentarze i opinie ekspertów oraz pedagogów. Przegląd najważniejszych wydarzeń z życia szkól i innych placówek oświatowych. Wszystko w audycji Brendy Mazur w Radiu ''Znad Wilii'' w czwartki od godz. 16.