Puls oświaty

Robert Wrzesiński studentem  Harvardu

Robert Wrzesiński studentem Harvardu

Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie: Pracowite wakacje

Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie: Pracowite wakacje

Puls oświaty: Ostatni dzwonek w Gimnazjum Jana Pawła II

Puls oświaty: Ostatni dzwonek w Gimnazjum Jana Pawła II

Puls oświaty: Co trzeba robić, aby język polski przetrwał na Wileńszczyźnie

Puls oświaty: Co trzeba robić, aby język polski przetrwał na Wileńszczyźnie

Puls oświaty: Gwara wileńska. Wstydzić się czy pielęgnować? (część I)

Puls oświaty: Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Puls oświaty: Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Konkurs „Czy znasz historię Polski”

Konkurs „Czy znasz historię Polski”

Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Puls oświaty: Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część II)

Puls oświaty: Gimnazjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (część I)

Więcej informacji

Puls oświaty – cotygodniowa audycja poświęcona zagadnieniom oświaty, szkolnictwu, studiom wyższym.   Debaty, komentarze i opinie ekspertów oraz pedagogów. Przegląd najważniejszych wydarzeń z życia szkól i innych placówek oświatowych. Wszystko w audycji Brendy Mazur w Radiu ''Znad Wilii'' w czwartki od godz. 16.