Puls oświaty

Edukacja emocjonalna w Szkole im. Konarskiego

Edukacja emocjonalna w Szkole im. Konarskiego

Jak zostać inżynierem – zajęcia w Gimnazjum Lelewela

Jak zostać inżynierem – zajęcia w Gimnazjum Lelewela

Co nowego w Gimnazjum im. Joachima Lelewela?

Co nowego w Gimnazjum im. Joachima Lelewela?

Czy łatwo się dostać na wymarzoną medycynę?

Czy łatwo się dostać na wymarzoną medycynę?

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli: Humanistyczne wychowanie poprzez kulturę i sztukę

Puls Oświaty 2016 12 2 (część druga)

Puls Oświaty 2016 12 2 (część druga)

Puls Oświaty 2012 12 22

Puls Oświaty 2012 12 22

Puls Oświaty 2016 11 24

Puls Oświaty 2016 11 24

Puls Oświaty 2016 – 11 – 17

Puls Oświaty 2016 – 11 – 17

Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa W Białej Wace

Więcej informacji

Puls oświaty – cotygodniowa audycja poświęcona zagadnieniom oświaty, szkolnictwu, studiom wyższym.   Debaty, komentarze i opinie ekspertów oraz pedagogów. Przegląd najważniejszych wydarzeń z życia szkól i innych placówek oświatowych. Wszystko w audycji Brendy Mazur w Radiu ''Znad Wilii'' w czwartki od godz. 16.