Puls oświaty

Puls oświaty – cotygodniowa audycja poświęcona modafinil zagadnieniom oświaty, szkolnictwu,antibiotics online studiom wyższym.   Debaty, komentarze i opinie ekspertów oraz pedagogów. Przegląd najważniejszych modafinil wydarzeń z życia szkól i innych placówek oświatowych. Wszystko w audycji Brendy Mazur w Radiu ''Znad Wilii'' w czwartki od godz. 16.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!