Drogowskazy Znad Wilii

Drogowskazy Znad Wilii są swoistym przewodnikiem w formie wideo dla osób mieszkających poza Litwą oraz mieszkańców Wileńszczyzny.

Drogowskazy Znad Wilii: Troki

Drogowskazy Znad Wilii: Troki

Zwiedzając Wileńszczyznę nie można ominąć Trok, których historia ściśle wiąże się z historią Litwy. Niegdyś Stare Troki były drugą stolicą kraju, która na pocz. XIV w. została przeniesiona do Wilna przez Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.

Drogowskazy Znad Wilii: Historia Nowej Wilejki

Drogowskazy Znad Wilii: Historia Nowej Wilejki

Obecnie Nowa Wilejka przez przeciętnego mieszkańca Wilna lub Litwy jest raczej kojarzona ze szpitalem psychiatrycznym. Co prawda szpital odegrał ważną rolę w historii tej wileńskiej dzielnicy, aczkolwiek sama Nowa Wilejka kryje w sobie wiele interesujących historii.

Drogowskazy Znad Wilii: Muzea Wileńszczyzny

Drogowskazy Znad Wilii: Muzea Wileńszczyzny

Bezdany – brawurowy skok Piłsudskiego i jego towarzyszy z PPS na carski pociąg pocztowy. Mejszagoła – prawdopodobnie jedna ze stolic WKL. Borejkowszyzna – „mała ojczyzna” Władysława Syrokomli.

Drogowskazy Znad Wilii: Szlakiem Armii Krajowej

Drogowskazy Znad Wilii: Szlakiem Armii Krajowej

Dzisiaj zabieramy Państwa na wycieczkę, szlakiem Armii Krajowej. Przypomnimy najważniejsze wydarzenia oraz miejsca dotyczące tej polskiej formacji wojskowej w czasie II wojny światowej.

Drogowskazy Znad Wilii: Intro

Drogowskazy Znad Wilii: Intro

Historia i współczesność, ludzie, miejsca, zjawiska i wydarzenia w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Ziemia Wileńska kryje wiele tajemnic lub faktów mniej znanych szerszej publiczności.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!