Gospodarka
zw.lt

Bezrobocie na Litwie mniejsze niż w roku ubiegłym

Poziom bezrobocia na Litwie spada i obecnie wynosi 7 proc., czyli o jeden punkt procentowy mniej niż w roku ubiegłym.

Specjaliści podkreślają, że teraz na Litwie nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Odsetek osób, którym poszukiwanie nowej pracy zajmuje ponad rok, wynosi 2,6 procent.

Zaczynają się potwierdzać wcześniejsze obawy, że na Litwie zacznie brakować siły roboczej z powodu emigracji i masowych wyjazdów z kraju młodych ludzi.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!