Galeria ŚDM 2016
Joanna Bożerodska

Ponad 1 mln pielgrzymów czuwało z papieżem na Campus Misericordiae

W Brzegach pod Krakowem w Campus Misericordiae ok. 1,6 mln osób czuwa wspólnie z papieżem Franciszkiem. Na początku ojciec św. przeszedł przez Bramę, która symbolizuje Chrystusa Miłosiernego i Jego zbawcze dzieło, co było symbolicznym rozpoczęciem czuwania. Wśród zgromadzonej młodzieży są przedstawiciele państwa polskiego, m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Czuwanie na Campus Misericordiae będzie się odbywało przez całą noc w oczekiwaniu na główną Mszę Posłania.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!