Bezpieczeństwo
BNS

Powstanie dywizja Północ

Litwa dołączy do tworzenia dywizji Północ, która zostanie powołana na mocy umowy zawartej pomiędzy Łotwą, Estonią i Danią.

Kraje te podpisały umowę, zgodnie z którą w 25 kilometrach od Rygi zostanie utworzona baza wojskowa, gdzie będzie się znajdowała siedziba wielonarodowej dywizji Północ.

Celem dywizji Północ ma być planowanie obrony, organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń wojskowych oraz działania mające na celu poprawę współpracy między siłami państw uczestniczących we wspólnej realizacji zadań obronnych.

Centrala stanie się częścią ogólnej sieci dowodzenia NATO, odpowiedzialną za obronę w regionie Morza Bałtyckiego. Ma to także wzmocnić długoterminowe zdolności NATO do ochrony krajów przygranicznych.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!